Curso de Compras Públicas 

Duración 4 meses (48 horas)